geri

Maarif İşleri

 

   Devlet dairelerinde Sancak idaresinden kalma Fransız memurlarıyla Türk amirler arasında geçimsizlik başlamıştı. Bundan dolayı şikayetler vaki oluyordu. Antakya lisesinde muallim, aynı zamanda maarif müfettişi bulunan Bozantı, en çok şikayet edenlerdendi. Lise, Türk ve Arap kısımları olarak, ilkokullar da Türkçe ve Arapça tedrisat (öğrenim) yapan okullar diye iki kısım halinde, sancak idaresinden devir alınmıştı. Lisenin Arapça kısmını ilga ettik (kaldırdık). Arapça tedrisat yapan okullarda da yalnız Türkçe tedrisat yapılmaya başlandı. Programlar, Türkiye okul programlarına göre değiştirildi. Bu yüzden müfettiş Bozantı eski bir dostum olduğu halde vaziyetten sıkıldığını, istifa edeceğini bildirdi. Ben Antakya Lisesi'nin, Galatasaray Lisesi tipinde iyi lisan öğreten bir okul olarak devam ettirilmesi, bunun için de Fransızca öğretmenlerinin ipka edilmesi (kalması) taraftarı idim. Lakin bizim maarifçi arkadaşlara bu kanaati veremedim. Bozantı ve arkadaşları kontrat müddetlerinin bitmesini beklemeden bırakıp gittiler.

devam