geri

ÖNSÖZ

 

   Birinci Dünya Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu için fena akıbeti Türk vatanının güzel bir parçası olan Hatay'ı 19 sene Fransız mandası altında ve Suriye idaresinde bırakmıştır. Bu devre zarfında bu mıntıkanın karşılaştığı güçlükleri, 1919'dan Anavatana iltihak tarihi olan 1939 senesine kadar milli emellerimizin tahakkuku (gerçekleşmesi) için nasıl çalışıldığını içinde yaşadığımız ve gördüğüm hadiseleri yayımlamayı vazife bildim. Bu maksatla hazırladığım bu eseri Türk milletine sunmayı bir borç bilirim.

 

Dr. Abdurrahman Melek

 

devam