geri

Ermenilerin Hicreti

 

   Kırıkhan ve Belen'de Ermeniler bir iki sarhoşun sarkıntılık yapmalarını büyüterek Hatay'dan hicret etmek istediklerini işaa ettiler (haberini yaydılar). Kıbrıs'a gitmek üzere pasaport alan bir Ermeni mebus, oradan gönderdiği bir mektupta Hatay mebusluğundan istifa ettiğini, Kıbrıs'ta ikamete karar verdiğini bildiriyordu. Kesep nahiye merkezinde bir iki Ermeni'nin jandarmalar tarafından dövülmesi, bir müsteşarın Turizm Oteli'nde bir Hıristiyan garsonu tokatlaması ve bunlara mümasil (benzer) birtakım vakalar büyütülerek siyasi dalga haline getiriliyordu.

   Zabitanın mütecasirler (kışkırtıcılar) hakkındaki şiddetli muamelelerine rağmen, gayri Türk unsurlarda itimatsızlık hüküm sürüyordu. Bir Ermeni mebusu bana, bu havayı yabancıların yarattıklarını gizlice anlatmıştı. Gene bugünlerde Cezayirli askerlerden Türk alayına iltica edenler olmuştu. Mültecilerin iade edilmelerine tavassutta bulunmam için ricaya gelen Collet ile dostlar arasında nahoş vakaların tahaddüs etmemesine (ortaya çıkmamasına) dair konuşurken, son günlerde Ermenilerdeki endişenin kötü bir propagandadan ileri gelmiş olduğuna nazarı dikkatini celp ettim. "Evet bana da geldiler, bazı tazyik ve tehditlere maruz kaldıklarından gitmek istediklerini söylediler; ben de kendilerine istical (acele) etmeyin, eğer biz buradan gidersek sizleri de beraber götüreceğiz tarzında teminat verdim" dedi.

devam