geri

Fransız İdarecilerinin Çekilmesi

 

   İlhaka doğru gidildiği kanaati arttıkça kökü yabancılara dayanan sabotaj hareketleri başladı. Antakya'da elektrik idaresinde çalışan yabancı teknisyenlerin gizlice Hatay'ı terk edeceklerini, elektrik tesisini işletecek mevcut elemanımız bulunmadığından, bu suretle şehri ansızın karanlıkta bırakmak istediklerini haber aldık. Bir emrivaki karşısında kalmamak için hemen Ankara'dan bir iki teknisyen istedik. Bunlar alelacele gelerek elektrik idaresini teslim aldılar ve hiçbir aksaklığa meydan verilmedi.

devam