geri

Fransızlarla Son Temaslar ve Müzakereler

 

   Fransız otoritesiyle Hatay hükümeti arasında halledilecek mevzu kalmadığından temaslar tabiatıyla azalmıştı. Bundan sonraki işler için Collet, fevkalade murahhasla görüşüyor ve bazen beraber Ankara'ya gidip geliyorlardı.

   Hatay 'daki Fransız menafiinin toptan satın alınması, Ankara'da mevzuubahis olmuş, bunun için Açıkalın bizden Fransız resmi ve hususi şahıslara ait menafiin (çıkarların) nelerden ibaret olduğunu gösteren bir liste istemişti. Ankara müzekerelerindeki olup bitenlerin tafsilatına bizler vakıf olamıyorduk.

devam