geri

Hudut İşleri

 

   Ankara'dan Albay Hüsnü riyasetinde bir tahdidi hudut heyeti geldi. Hatay'ın Suriye hududunu tespit etmek üzere arazi üzerinde çalışmaya başladılar. Ara sıra Albay Hüsnü Başvekalet'e gelerek mahalli bazı malumat istiyordu. Bir gün Hatay zabıtasına Halep hududundaki Andilfi karakolundan şu haber verilmişti: "Bu sabah erkenden hududu çizmek için buraya Türk askeri heyeti geleceğinden bunlara hazırlık yapmak üzere bir manga Türk askeri gelmiş, hudutta çadır kurmuştu. Karşı tarafta bunu gören Suriye gümrük karakol teşkilatı, şüphelenerek her şeyi olduğu gibi bırakıp kaçmış ve Halep'te, "Türkler hudutta asker yerleştiriyorlar, Halep'i istila edeceklermiş" diye korku ve telaş yaratmışlar. Beyrut'tan aldığı telefon haberi üzerine Collet beni telefonla evimden arayıp Türk askerlerinin Andilfi mevkiinde hududu geçmek üzere bulunduklarını, bu vazıyetin neden icap ettiğini sordu. Zabıtadan almış olduğum malumatı kendisine söyleyince kahkaha ile güldü "demek bunlar, Beyrut'u da şaşırtmışlar" diyerek özür diledi.

devam