geri

Anavatana İltihak Kararı

 

   İşte Hatay devletinin son günlerinde umumi durum bu şekilde idi ve artık Hatay Millet Meclisi'nde nihai karar almak zamanı gelmişti.

   23 Haziran 1939 tarihindeki toplantıda Hatay Millet Meclisi büyük tezahürat içinde ve müteaddit (çeşitli) hatiplerin pek heyecanlı nutuklarından sonra anavatana iltihak kararı aldı. Biz de hükümet vazifesini Fevkalade Murahhas Açıkalın'a devir ve teslim ederek Hatay hükümetine nihayet verdik.

   Büyük Millet Meclisi'nden çıkan özel kanunla Hatay anavatana ilhak edildi. Fransız askeri kuvvetleri Hatay'dan çekildiler.

   23 Temmuz 1939 günü Büyük Millet Meclisi namına Hatay'a gelen heyetin huzuruyla ve mahşeri bir kalabalıkla yapılan muazzam ilhak törenini müteakip üç gün üç gece devam eden emsalsiz tezahüratla ilhak kararı ve Hatay kurtuluş bayramı tesit edildi (kutlandı).

   19 sene süren bin türlü siyasi entrikalara, kuvvete, şiddete ve her türlü haksızlığa karşı mukavemet eden ve muhtelif formüllerle icat edilen muhtelif idare şekillerinde asla benliklerini kaybetmeyen Hatay Türkleri güzel yurtlarının anavatanın kopmaz bir parçası olduğunu dünyaya gösterdiler.

devam