geri

Anavatanla Temaslar

 

   1922 yılında Antakya'yı bu halde bırakıp İstanbul'a gittim. Büyük İzmir zaferi kazanıldı. İstanbul'da arkadaşım Baha Miski ile hemşerileri topladık. Bunlardan aldığımız itimatname ile Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne, Reis Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla müracaat ettik ve bizim mıntıka ile de meşgul olmalarını istirham eyledik. Hilaliahmer Reisi Hamit Bey vasıtasıyla da arzuhaller yolladık. Antakya ve Reyhanlı'dan da Tayfur Sökmen, Rasim Yurtman, İnayet Mürseloğlu, Samih Azmi Ezer bir heyet halinde Ankara'ya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Paşa heyeti kabul ettiler. Heyet maruzatı arasında bu havalide yapılan çetecilikten bahsedince Gazi Paşa "Bunlar bize resmen bildirilmeli" buyurmuşlardır. Heyetin gelişinden gazeteler de bahsetmişti. Fransız idarecileri heyete dahil olanları, o havaliye sokmamak için haklarında mahkümiyet kararı çıkardılar. Bu arkadaşlarımız Adana'da "Antakya-İskenderun ve Havalisi Birliği"ni kurdular. Fakat birliği devam ettiremediler. Yalnız bundan büyük bir kazancımız şu oldu:

devam