geri

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da Söyledikleri

 

   Gazi Paşa'nın Adana'yı teşriflerinde yapılan istikbal merasiminde birlik azaları siyah bayraklarla katıldılar. Siyah giymiş Antakyalı bir kızcağızın "Paşam bizi de kurtar" diye yalvarması üzerine Gazi Paşa "40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz" cevabını verdiler. Bu söz lahuti bir müjde gibi her Türk'ün kalbinde ve mefkuresinde ümit ve iman şeklinde yerleşti.

devam