geri

Antakya'da Halk Partisi

 

   Artık halkın yanlış yollara sevkedilerek şunun bunun istismar etmesine meydan vermemek lazım geldi. Kitleyi bizim etrafımızda toplamak en doğru bir hareket olacaktı. Bu yolda çalışılmasına karar verdik. Abdülgani Türkmen her sınıf halktan davet ve teşvikle gelenleri birer birer ağırlayarak hakiki halk partisini vücuda getirebilecek zemini hazırladı. Nihayet kendisi reis, Vedii Karabay umumi katip olmak suretiyle toplantılar nizam altına kondu. Türklerden partiye yazılmak istemeyenler, tereddüt gösterenler vardı. İdealimiz etrafında bütün Türkleri, fakat şahıslarımız etrafinda ancak bir kısmını toplamak mümkün oluyordu. Politik mesaiyi daha geniş sahada yürütebilmek düşüncesiyle, birinci derecede ideal etrafında toplanılmasına gayret edildi. Bundan sonra gerek parti, gerekse şahıslarımız etrafında toplanmak ve hepsi birbirinin yardımcısı olmak usulünü takip ettik. Parti sembolik bir teşekkül halinde kaldı. Asıl siyasi mesaiyi tanzim ve tedvir eden (çalıştıran) komitemiz idi.

   Gazete, parti, mekteplerdeki gençlik propaganda teşkilatı, spor kulübü, komite, işte bunların hepsi birden büyük bir varlık olmuştu. Aramızda ayrılık ve dağılmak endişesi, şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübeler neticesinde artık varit görülmüyordu. Fransızlara, Suriyelilere ve muhaliflere bundan sonra Türk halkı namına hitaplarımız veya onlara vereceğimiz cevaplar bir dil ile ifade edilecekti.

devam