geri

Cemiyet-i Akvam Müşahitleri

 

   Cemiyet-i Akvam müşahitleri Hatay'a gittiler. Hatay'da dava lehinde büyük gösteriler yapıldı. Fransız idarecileri Hatay'da Türklerin resmi bir teşekkülü olmadığını ileri sürmüşlerdi. Bunun üzerine Halk Partisi'nin müessislerinin resmen müracaatla partiyi tescil ettirmeleri icap etti. Artık protesto ve şikayetler hep parti tarafindan yapılıyor, herşeye parti muhatap oluyordu.

devam