geri

Hatay Erginlik Cemiyetleri

 

   Biz Cenevre'de iken arkadaşlarımız tarafindan İstanbul, Dörtyol ve Mersin'de Hatay Erginlik Cemiyeti şubeleri açılmıştı. Beni de Dörtyol şubesi reisliğine seçmişlerdi. Tayfur Sökmen şubelerin umumi mümessili vazifesini görecekti. Cemiyet, Ankara'da Hatay Egemenlik Kurumu'na bağlı olacaktı. Matbuatla temas etmek için benim bir müddet İstanbul'da kalmam, Dörtyol şubesinin Tayfur Sökmen tarafindan idaresi uygun görüldü.

   Atatürk'ün intihap etmiş (seçmiş) olduğu Hatay bayrağı cemiyetin yerleştiği binalara hemen asıldı. Atatürk'ün koyduğu Hatay adı dil ve gönüllere yerleşti.

devam