geri

Cenaze Merasimine Katılma

 

   Atatürk'ün ölümünden doğan teessüre bir çare bulunamıyordu. Kadın, erkek, büyük küçük, bütün Hatay Türkleri günlerce gözyaşı dökmekte ve matem tutmakta devam etti. Atatürk'ün cenaze töreninde bulunmak üzere devlet reisi ve ben Ankara'ya gitmeye karar verdik. Keyfıyet Açıkalın vasıtasıyla Ankara'ya bildirildi. Ankara, yalnız Hatay Meclisi'nden bir heyet gönderilmesini tensip etti (uygun gördü).

devam