geri

Cenevre'ye Gidiş

 

   9 Aralık'ta Ankara'ya çağrıldık. Başvekil İsmet Paşa bizi Meclis'teki dairelerinde kabul ettiler. Vaziyeti iyi idare ettiğimizi, bundan memnun kaldıklarını, işi artık hükümetin ele aldığını iyi netice ümit ettiklerini söylediler. Biraz sonra parti genel sekreterlik makamında Şükrü Kaya, bu akşam Cenevre'ye hareket edecek olan heyetle beraber benim de gideceğimi bildirdi. Heyet Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın riyasetinde murahhas olarak Hasan Rıza Soyak, Numan Menemencioğlu ile müşavirlerden teşekkül etmişti. 15 Aralık'ta Cemiyet-i Akvam Konseyi fevkalade bir toplantıda sancak meselesini görüşecekti. O gün saat 10'da Cemiyet-i Akvam binasının konsey içtimaına (toplantısına) mahsus salonunun koridorlarında, Fransa murahhaslarıyla (delegeleriyle) birlikte başları fesli üç Suriyeli gördük. Biri İskenderun Maliye Reisi ve Alevilerin lideri Hasan Cebbare idi. Bunlar sancak hakkında çıkardıkları beyannameyi dağıtıyorlardı.

devam