geri

Transit Derdi

 

   İskenderun limanında transit işleri artık yapılamıyordu. Öteden beri bununla geçinen komisyoncular, tüccarlar iktisadi sıkıntıdan dem vurarak transite çare bulunmasını istediler.

   Zahiren bu maksatla toplantılar, hakikatte birtakım propagandalar yapmaya başladılar. Tam bu sırada umum müdürümüz iki gün için Halep'e gitmek üzere izin istedi. Halep'ten İskenderun mebuslarından biriyle beraber Beyrut'a gittiğini haber aldım. O günkü Beyrut gazeteleri Hatay'dan bir mebus ile gümrük umum müdürünün, gümrük ve transit işlerini Fransız makamlarıyla görüşmek için Beyrut'a geldiklerini yazmıştı. Buna muvazi olarak İskenderun'da tüccarlar mallarını gümrükten çekmiyorlardı. Bu vaziyet karşısında umum müdürü vazifesinden derhal azletmek icap etti.

devam