geri

Gaziantep Valisinin Gelişi

 

   1934 Nisan ayında, Gaziantep Valisi Akif Eyidoğan'ın Antakya'ya gelişi mühim bir hadise oldu. Şöyle ki:

   Gaziantep'te bir eczacı arkadaşımız benimle Rasih Bensa'na müşterek şöyle bir telgraf çekmişti: "Anavatana kavuştunuz. Valimiz yarın tarafinıza gelecektir. Parlak merasimle karşılayınız." Telgrafı bana Antakya istihbarat subayı akşam üstü getirdi ve şunları söyledi:

   "Antep valisi şimdi Halep'te bir heyetle mutad hudut işlerini görüşüyor, yarın İskenderun'a gelecekler, Monsieur Durieux İskenderun'da iyi bir otel olmadığından valiyi ve heyeti, geceyi Antakya'da Turizm Oteli'nde geçirmeye davet etmiş. Mesele bundan ibaret. Telgrafı kimseye söylemeyin. Memlekette heyecan olabilir. Herhangi bir vaka çıkarsa sizi mesul tutarız."

   Keyfiyetten gece Rasih Bensa'nı haberdar ettim. Telgraf havadisi sabahın erken saatlerinde şehrin her tarafına yayılmıştı, kimse işine gücüne gitmiyor, dükkanlar, işyerleri açılmıyor, herkes istikbal (karşılamak) için hazırlanıyordu. Vaktin geç olmasına rağmen kadın, erkek binlerce insan Valiyi karşıladı. Heyet, mahşeri kalabalığın ortasından alkış tufanı, "Yaşasın Atatürk" sesleri arasında güçlükle Turizm Oteli'ne gelebildi. Ertesi günü tezahüratın devamı yüzünden Vali diplomatik nezaket icabı olarak misafirlik müddetini kısalttı. Romalılardan kalan kaleyi seyretmek üzere davet edildiklerini bahane ederek şehirden ayrıldı. Birçok otomobil peşlerini takip etti. Kaleye civar köylerden koşup gelen insanlar kale içindeki Fransız askerleri ve polisler tarafından içeriye sokulmuyorlardı. İki gözü kör bir ihtiyar bir çocuğun elinden tutmuş, koşarak geldiler. Kalabalığı yararak sokulmaya çalışıyorlardı. Bir polis "koşmayın ihtiyar herif, sen ne görürsün, niye sokuluyorsun" diye bağırdı. Vecizelerin vecizesi, milli duygunun parlak misali, zulüm ve tahakkümün susturamadığı bir ses, ihtiyarın'sesi: "Evet göremem ama Paşamın, Ata'nın kokusunu da mı alamam" sözleri herkesi ağlattı. İhtiyar, Vali Akif'in boynuna sarıldı. Bu sahne de Fransız mümessilinin gözleri önünde cereyan etti.

devam