geri

Latin Harfleri

 

   Anavatanda şapka inkılabı yapılması, Latin harflerinin kabul edilmesi bizim muhitte de akisler uyandırmıştı. Yeni Mecmua'da buna dair yazılarımız ve Sarı Ziya isminde bir zatın Latin harflerini halka öğretmek için açtığı gece dersleri iyi neticeler vermişti. Şapka giyenlerin adedi Çoğaldı. Cumhuriyet inkılaplarının Cumhuriyet idaresi hudutları dışında kalmış bir vatan parçasında yavaş yavaş yerleşmesi, gençliğin her türlü resmi tedbirlere rağmen bu yolda yetişmekte olması manda idarecileri ile Suriyelileri ve taraftarlarını endişeye düşürmüş görünüyordu.

devam