geri

İntihap (Seçim) Neticeleri

 

   İntihap 1 Ağustos'ta nihayet buldu. Tescil edilen müntehiplerin sayısı, Ali Komisyon tarafindan 11 numaralı kararda gösterildiği gibi, şöylece tespit edilmişti: Türk cemaati 35.847, Alevi cemaati 11.319, Ermeni cemaati 5.504, Arap cemaati 1.845, Ortodoks cemaati 2.098, sair cemaatler 395 idi. İkinci derece müntehipler de yüzde on nispeti ile taayyün etti (belirdi). Buna göre mebus adedi Türk cemaatinden 22, Alevi cematinden 9, Ermeni cemaatinden 5, Arap cemaatinden 2, Ortodoks cemaatinden 2 olarak tespit ve ilan edildi. Mebusluklar cemaat ve kaza itibarıyla Antakya'ya 14 Türk, 7 Alevi, 2 Ermeni, 1 Rum Ortodoks ve 2 Arap, İskenderun'a 3 Türk, 2 Alevi, 1 Ermeni, 1 Rum Ortodoks, Kırıkhan'a 5 Türk, 2 Ermeni olarak tevzi edildi (dağıtıldı).

devam