geri

Maliye

 

   Hatay'ın Sancak idaresinden devraldığı bir milyon küsur liralık bütçesi vardı. Bir iki aydan beri gümrük hasılatı bütçenin gelir kısmını arttırmıştı. İskelet halinde teslim aldığımız Antakya müze binasını ikmal ederek müzeyi tanzim etmek, Antakya'da şiddetli yağmurlarda dağdan gelen sellere karşı setler yapmak, bazı nafia ve belediye hizmetleriyle sancaktan müdevver borçları tasfiye etmek, az çok teşkilatlı yeni bir devlet kurmak, bütçeye tabiatıyla hayli külfet yükletmişti. Bununla beraber iyi bir sistemle ve hayali olmayan rakamlarla hazırlanmış olan bütçemiz hiçbir zaman hükümeti güç duruma düşürmedi. 1500 kişilik zabıta ve emniyet teşkilatı Ankara'dan doğruca kendilerine verilen tahsisatla idare ediliyor, Hatay hükümeti de buna biraz yardım ediyordu. Son zamanlarda Ankara, bütçemizin iyi bir şekilde tanzim edilmiş olduğunu tetkik edip bize, 400.000 liralık bir yardımda bulundu. Ancak bu para ile yeni eserler yapmaya Hatay devletinin ömrü kafi gelmediğinden ilhakla (katılmakla) beraber fazlasıyla hazineye devredildi.

devam