geri

Türk Mevzuatının Kabulü

 

   Siyasi vaziyetin lehimize inkişaf etmekte (gelişmekte) olması bizi daha seri kararlara sevketti. Hatay Meclisi'nden çıkan kanunların ekserisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından mülhem idi. Bir gün mebus arkadaşlarla konuşurken: "Meclis'e, Türkiye Cumhuriyeti kanunları toptan Hatay kanunları olarak kabul edilmiştir mealinde bir kanun tasarısı ile gelirsem ne yaparsınız?" diye sordum. "Alkışlarla derhal kabul ederiz" dediler. Bu fikri formüle etmek ve tatbikatta mümkün olabilen şekli verebilmek için vekil arkadaşlarımla uzun boylu görüştük. Cumhuriyet kanunlarını toptan Hatay kanunları olarak kabul etmekle beraber, bunlardan mahalli icaplara uygun olanları kısmen veya tamamen meriyet mevkiine koyabilmek için hükümete selahiyet verilmesi şeklinde, bir kanun tasarısı hazırladık. Mecliste büyük tezahüratla kabul edildi. Biz hükümet olarak bu kanunlardan lüzum gördüklerimizi kısmen veya tamamen meriyete koymak suretiyle eski mevzuatı değiştirmeye başladık.

devam