geri

Partide Çalışmalar

 

   Bize verilen direktif ve talimat dahilinde genç ve münevver elemanları birer vazifeye getirmekle işe başladık. Ankara'dan gelen talimatnamede Heyet-i Faale (çalışma kurulu) Reisi'nin göstereceği herhangi bir vazifenin tereddütsüz kabul edileceğine dair hususi bir madde vardı. Bu, benim için büyük bir kuvvet kaynağı oluyordu. Ancak anavatandan seçim için gönderilen kimselere "Sizler Hatay'da amil olacaksınız. Her şeyi bize hususi mektuplarla bildirin" diye tavsiyelerde bulunulması bazen müşkül durumlar yarattı. Yalan yanlış malumat veriliyordu. Hariçten gelen yüksek tahsilli gençlerin partide vazife almaları eskilerin hoşuna gitmedi. Umumi vaziyeti görüşmek üzere Başkonsolos Firuz Kesim, Parti Umumi Reisi Abdülgani Türkmen ile toplanıp bir gece uzun boylu konuştuk. Büyük mesuliyet altında bulunduğumuzu müdrik olarak hakiki durumu Ankara'ya bildirmenin zaruri olduğunu ve Cenevre'ye gidecek olan son murahhas heyetin hareketinden evvel Abgülgani Türkmen'le benim Ankara'ya gidip vaziyeti anlatmamızı kararlaştırdık. Kararımızı gizli tutacaktık. Bizim birkaç gün için Hatay'dan ayrılmamız başka mucip (gerekli) sebeplerle maskelenecekti. Yalnız Firuz Kesim bu mülakat ve kararımızı Ankara'ya bildirecekti.

   Partideki çalışmalarımızda faal heyetin kararları, biri umumi reis vasıtasıyla Dörtyol Erginlik Cemiyeti'ne, diğeri Konsoloshane'ye gönderilmek, bir diğeri de dosyada bırakılmak üzere, üç nüsha olarak zaptediliyordu.

devam