geri

Telefon İşi

 

   Gümrük meselesi de halledildikten sonra resmi dairelerde yabancı memur kalmamıştı. Yalnız Antakya'daki telefon şebekesi vaktiyle askerler tarafindan tesis edilmiş olduğu için Fransızların idaresinde idi. Biz Hatay zabıtasına mahsus ayrı bir şebeke kurmuştuk. Bir gece süvarede Collet ile konuşurken muhaveremiz telefon şebekesine intikal etti. Collet, "Size bu şebekeyi satalım" dedi. Ben de kabul ettim. iki gün içinde her iki tarafın eksperleri faaliyete geçtiler ve satınalma, devir ve teslim muamelesi ikmal edildi (tamamlandı).

devam